Kenniscirculatie binnen en over organisaties heen

Kennis deling gaat soms verder dan alleen maar binnen de eigen organisatie. Sharing know how is dusdanig schaalbaar en op een flexibele wijze in te richten zodat je niet alleen kennis binnen je eigen organisatie kunt delen, maar ook tussen organisaties. We slaan de informatie op in zogenaamde kennis silos. (Overigens kunnen dergelijke kennis silos ook heel handig zijn binnen organisaties, binnen teams of afdelingen is het niet altijd logisch or praktisch om alle documentatie met iedereen te delen.)

Met deze flexibele indeling heb je een platform wat direct ook een verbindingsplatform tussen organisaties kan zijn. Het doel blijft om zoveel mogelijk kennis te delen, vast te leggen, te bundelen en om partijen dichter bij elkaar te brengen. Dit zou een relatie met je leveranciers kunnen zijn of je klanten.

Het is een opslagplaats om grote hoeveelheden kennis te bundelen en op te slaan in de document/kennis bibliotheek.

In deze samenwerking, betreft het uiteraard de kennis die je wilt delen en die de afstand tussen samenwerkende bedrijven, organisaties of instellingen verkleint.

Wij hebben dit kennis silos genoemd, de setup kan zodanig worden ingericht dat er eigen “prive” kennis silos zijn en een aantal gedeelde kennis silos dus niet alle kennis en content wordt gedeeld, maar alleen dat deel wat in de gedeelde silo zit.

Een van de mogelijke toepassingen kan zijn de situatie waarin leerinstellingen en werkveld samen een netwerk en kennis delen om de afstand tussen opleiding en de werkomgeving in de praktijk te verkleinen. Nu is de veelgehoorde klacht dat de afstand te groot is en opleiding te weinig aansluit op de praktijk.

Met het platform Sharing Know-How kunnen wij ondersteunend zijn die afstand te verkleinen. Uiteraard vraagt dit de samenwerking tussen betrokken partijen. Wij leveren platform en tools.

Met Sharing Know How creëer je dus ook netwerken en relaties over muren heen.

Alleen met samenwerken bereik je de gestelde doelen en ontwikkelingen.